Přechod FEKTu, den D, hodina H

Bylo, nebylo. Někdy v první třetině roku 2007 začali také webaři (někteří z nich tvoří nejprofesionálnější, nejuznávanější, prostě nejlepší část oddělení vývoje CVIS VUT v Brně) intenzivně pracovat na přechodu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně na centrální informační systém. Zlatý hřeb pro studenty, volba vyučování a registrace předmětů v novém informačním systému, byl naplánován …